ÚVOD

AD Consult, a.s. je súkromná akciová spoločnosť, ktorej aktivity pokrývajú projekčnú, konzultačnú a expertíznu činnosť v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.
Členovia firmy patria medzi najskúsenejších odborníkov na Slovensku v oblasti prípravy a manažmentu projektov spolufinancovaných predovšetkým z fondov EÚ (Phare, ISPA, Kohézny fond, štrukturálne fondy, bilaterálne fondy a domáce grantové schémy). Spoločnosť ďalej poskytuje komplexné služby aj v oblasti verejného obstarávania v rámci uvedených projektov.

 

 

 

 

Copyright © 2005, ADConsult, a. s.